Wereldeconomie

Wereldeconomie VS / China

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Op deze site informatie over aardrijkskundige zaken ...

Mexico <----> VS

Arm en rijk

Globalisering

Push-pull model

Internat. arbeidsverdeling

Protectionisme en vrijhandel

Verstedelijking

Economie

Kenniseconomie