Wereldeconomie

Wereldeconomie VS / China

Op deze site informatie over aardrijkskundige zaken ...

Mexico <----> VS

Arm en rijk

Globalisering

Push-pull model

Internat. arbeidsverdeling

Protectionisme en vrijhandel

Verstedelijking

Kenniseconomie

Economie