Op deze site informatie over aardrijkskundige zaken ...

Gasprijs in Nederland

Electriciteitsprijs in Nederland

Opmerkelijk

Onbegrijpelijk dat we in Nederland de  hoofdprijs betalen. We zijn - ondanks het feit dat de winning in Groningen nog wat verder is teruggelopen - nog steeds de grootste producent van aardgas in de EU. De productie van 720.000 terajoules  komt overeen met de 20.519 mln m3 aardgas.

De grootste producenten in Europa zijn echter buiten de EU te vinden: Noorwegen (6x de jaarproductie Nederland) en uiteraard Rusland (bijna 40x de Nederlandse jaarproductie).


Alles overziend zijn de energieprijzen in Nederland onbegrijpelijk hoog. De energie-armoede ligt niet alleen op de loer maar heeft al in heel veel huishoudens toegeslagen. Het is onbegrijpelijk dat er vanuit de politiek nauwelijks gereageerd is. De ‘kale’ prijs van  aardgas en elektriciteit zijn in Nederland extreem hoog, wat is de verklaring hiervoor ...


Inmiddels heeft de overheid de laagste inkomens deels gecompenseerd voor de extreem hoge energieprijzen, maar dat is volstrekt onvoldoende. Bovendien kreunt ook een flink deel van de middeninkomens onder de hoge energieprijzen.


De belastingvoordelen op elektriciteit lijken vooral een instrument te zijn om Nederlanders te bewegen van gas naar electriciteit over te stappen. Maar voor een groot deel vande huishoudens is dat vooralsnog volstrekt onmogelijk. De beerput van de Nederlandse energiepolitiek! [bron: klimaatgek.nl]

Energie